müzik klipleri
Kelebek'

Kelebek

 Son istegin nedir
Sorusu
Çok çok kolaydir
Ilk istegin nedir
Sorusundan
Çünkü
O soruyu
Kimse kimseye soramadi
Korkusundan

Diğer Kategorilerden Resimler

Eşlik etmek isteyen
Sevginin dili..